© Balli Baldauff 2014
© Balli Baldauff 2018
Versioun 26.09.2018
Balli Baldauff
Links
D’Musek ass e schwéiert Instrument
Musician & Recording Studio
Kabarä Feierstëppler www.feiersteppler.lu Den Theater.lu www.dentheater.lu Makadammen www.makadammen.lu Roland Gelhausen http://www.autorenlexikon.lu/page/author/475/4755/DEU/index.html Jemp Schuster www.jempschuster.lu Cabarenert www.cabarenert.lu Peffermill(ch)en www.peffermillchen.lu Kaleidoskop-Theater www.kaleidoskop.lu Eva Paulin www.evapaulin.com Flora Mar (visual arts) www.floramar.eu Monique a Marcel www.moama.lu