© Balli Baldauff 2023
Nicolas Arendt Tom Leick Photo imedia
Balli Baldauff
Iwwerbléck
Mäi Studio ass 50 Joer laang gewuess. Et ass wéi am Musée well ech bewosst näischt ewech werfen oder verkafen. Awer technesch sinn ech ni stoe bliwwen a mäi Material ass ëmmer up-to-date! Lifelong learning!
Photo Balli Baldauff Photo Balli Baldauff
Am Laf vun de Joren si vill Produktioune gelaf.
Hei gëtt et Museke fir ze lauschteren
D’Musek ass e schwéiert Instrument
Musician & Recording Studio
Kuck emol